API DESTEĞİ

Şahin Haberleşme toplu sms çözümleri , mobil sms çözümleri alanında sektöre değer katmak ve Kurumsal ve Kamusal sms çözümleri sunmak üzere 2009 yılından bu yana kesintisiz hizmet vermektedir. Her geçen gün bir çığ gibi büyüyerek ve hızlanarak küreselleşen dünyamızın evrensel gelişme aracı bilişim teknolojileri olmuştur.

Aşağıda sms gönderebileceğiniz örnek yazılım kodları bulunmaktadır. Api v1 genellikle eski sistemlerde kullanılmaktadır. API'yi kullanabilmeniz için apikey almanız gerekmektedir.
  Tekli ve Grup SMS Gönderimi için post edilecek alanlar; 
  islem=1, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz, mesaj=Mesaj Metni, numaralar=5442619006 baslik=BASLiKSiZ
  
  Tekli ve grup SMS ileri tarih gönderimi için post edilecek alanlar; 
  tarih =2012-02-28 12:12:12 islem=7, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz, mesaj=Mesaj Metni, numaralar=5324887803,5077023679, baslik=BASLiKSiZ
  
  Kontör sorgulamak için post edilecek alanlar; 
  islem=2, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz
  
  Kayıtlı başlıkları sorgulamak icin post edilecek alanlar; 
  islem=3, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz
  
  Rapor Sorgulamak icin post edilecek alanlar; 
  islem=6, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz,raporid=rapor idsi
  
  Post adresi: http://api.basscell.com/
  

Örnekler:

PHP örneği için tıklayınız.
C# örneği için tıklayınız.
Delphi örneği için tıklayınız.
WHMCS örneği için tıklayınız.

Aşağıda sms gönderebileceğiniz SOAP bilgisi bulunmaktadır. Java .Net İçin Soap API Bilgisi
                  Soapurl : http://apiv5.basscell.com/public/SoapService.php?wsdl
                  getcredit Servisi : Bakiyenizi kontrol eder
                  sendsms Servisi : Sms Gönderiminizi Sağlar
                
Aşağıda SMS gönderebileceğiniz RESTApi servis bilgisi bulunmaktadır

API Dökümantasyonu.

Önemli

API, POST Methodu ile çalışmaktadır. Content type application/json ve UTF-8 olarak gönderilmesi gerekmektedir.

API Login

Kullanıcı API Key öğrenmek için.

URL : http://apiv5.basscell.com/core/loginUser
JSON:
  {
  "username":"kullanıcıkodu",
  "password":"parola"
  }
  

Mesajlaşma

Bir mesajı birden fazla numaraya göndermek için Single SMS Servisi Kullanılır.

URL: http://apiv5.basscell.com/sms/sendsms
JSON:
  {
  "apikey": "apikeyiniz",
  "type": "single",
  "orjin": "SAHINSMS",
  "gonderimzamani": "2015-12-05 00:00:00",
  "dil": "en",
  "flashsms": "0",
  "mesajmetni": "Mesajiniz",
  "numaralar":
   [
    "5442613006","5442613006" 
   ]
  }
  

Dil parametresi sadece en veya tr olarak girilmelidir. SMS’in okunduğunda silinmesi için flash parametresi 1 olarak set edilmelidir.

Hitaplı Mesaj Göndermek için (bir numaraya bir mesaj) Multi SMS Servisi Kullanılır.

JSON:
  {
   "apikey": "sizin apikey",
   "type": "multi",
   "orjin": "SAHINSMS",
   "gonderimzamani": "2015-12-05 00:00:00",
   "dil": "tr",
   "flashsms": "0",
   "mesajpaket": [
    {
     "mesaj": "SMS Mesajı",
     "tel": "cepnumarası"
    }
   ]
  }
  

Dil parametresi sadece en veya tr olarak girilmelidir. SMS’in okunduğunda silinmesi için flash parametresi 1 olarak set edilmelidir.

Raporlama

İki tarih arası referans numaralarını sorgulamak için.

URL: http://apiv5.basscell.com/reports/getreports
  {
   "apikey": "APIKEY",
   "baslangic_tarihi": "2015-01-01 00:00:00",
   "bitis_tarihi": ""
  }
  

Eğer bitiş tarihi boş gönderilirse şimdiki zaman olarak gösterilir.

Referans sorgulama

URL: http://apiv5.basscell.com/reports/getreportdetail
  {
   "apikey": "apikey",
   "refno": "referans no"
  }
  

Size bekleyen/giden/hatalı numaraları gösterir.

Araçlar.

Bakiye Sorgulama

URL: http://apiv5.basscell.com/reports/getcredit
  {
   "apikey": "apikey"
  }
  

Başlık Sorgulama

URL: http://apiv5.basscell.com/settings/getOrgins
  {
   "apikey": "apikey"
  }